Kommunene i Vestre Varanger-samarbeidet (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana) har inngått samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling. Viktig formål med samarbeidet er å skape attraktive og kompetente fagmiljøer som kan levere tjenester med god kvalitet. Som en del av samarbeidet iverksetter kommunene Vestre Varanger plankontor fra 2024.

Vi søker nå to byggesaksbehandlere til vårt kontor. 
- Du bestemmer selv om du vil sitte i en av de fire kommunene. 


Send inn søknaden din her

 

Søknadsfrist: 8. november