Løype 15 som går fra gamle Flyplassen i Båtsfjord-dalen , parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvein 333, videre langs denne til Nordfjord i Syltefjord er stengt før inngangen til Tranga grunnet ras. Fjelløypa (4) til Syltefjord er et alternativ i tillegg til reserveløype 15B som nå er merket.  Den bli kjørt opp med tråkkemaskin på mandag.

Det er ras i trange, omkjøringsløype vil bli stukket og tråkket i løpet av uken. Med tanke på situasjonen vil vi stenge tranga for trafikk inntil videre.