Søknader som mottas etter fristen blir ikke behandlet ved dette hovedopptaket og vil dermed ikke gi rett til barnehageplass høsten 2022. 

Søknad sendes elektronisk via : https://barnehage.visma.no/batsfjord  

Mer informasjon om barnehagene finnes på Båtsfjord kommunes hjemmeside – se skoler og barnehager.