Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende i forhold til helse. Alle disse faktorene har en direkte betydning for helse, men de har også innflytelse på hverandre. Med dette som utgangspunkt ønsket Båtsfjord kommune å finne ut hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og hvordan ungdommene har det i lokalsamfunnet. Utfordringen som Båtsfjord kommune har i forhold til ungdom som reiser vekk for å studere og som ikke vender hjem igjen er noe som de fleste småkommuner i distriktene kan relatere seg til. Derfor kan Båtsfjord sin problemstilling i prosjektet være viktig og nyttig for andre kommuner i samme situasjon. Prosjektets problemstilling er; «Hvordan kan kommunen tilrettelegge for at Båtsfjordungdommen velger å ta en høyere utdannelse og hvordan kan man tilrettelegge for at de kommer tilbake til kommunen etter endt utdanning?»

 

Last ned og les sluttrapport her>>

Gode lokalsamfunn. (Om nærmiljøprosjektet)