29. april og 8. mai hadde vi felles arbeidsmøter med administrasjonen, politikere og de hovedtillitsvalgte der revidert budsjett for 2024 stod på dagsordenen. Vi hadde gode møter med mange forslag for å få et revidert budsjett for 2024 i balanse. Et endelig vedtak i saken vil kommunestyret gjøre 19. juni.

15. mai hadde vi også et felles arbeidsmøte med politikere, administrasjon og hovedtillitsvalgte som var starten på arbeidet med budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028. Endelig vedtak blir ikke fattet før i desember, men allerede i kommunestyret 19.6. vil vi vedta hvilke forslag som administrasjonen skal utrede nærmere.

En god nyhet sistebuke var at Båtsfjord kommune kommer svært godt ut av regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Vi ser ut til å få varig økning på 9 millioner pr. år fra 2025.

Det jobbes likevel for tiden aktivt opp mot sentrale politikere i Stortinget og regjeringsapparatet i forhold til de særskilte utfordringene vi har i Øst-Finnmark når det gjelder nedgang i folketall og behovet for å opprettholde bosetting. I tillegg jobber vi med å få til særskilte tiltak i forbindelse med de negative konsekvensene sanksjonene mot Russland har fått for næringslivet i Båtsfjord og Båtsfjord havn. Mer om dette i neste ukenytt.

Fredag 10. mai var ordfører og næringssjef en tur innom den nystartede hundefrisørsalongen «Snutesalongen» med en blomst. Du finner mer om «Snutesalonger» her: https://snutesalongen.no/ Vi ønsker Frida Johnsen lykke til med bedriften!

Det var også svært gledelig å se så mange i 17. mai-toget i år. En stor takk til BSK-svømming for et godt gjennomført 17. mai-arrangement!

Første pinsedag var det kirkelig konfirmasjon i Båtsfjord med 10 konfirmanter og nesten fullsatt kirke. Gratulerer med dagen alle konfirmanter!