Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ukenytt lørdag 12.03.22

Publisert

God lørdag alle.

Det kommer en del informasjon angående beredskap i denne publiseringen, men først noen gladnyheter. Vi har gledelig nok fått på plass ny badevakt i kommunen, så nå håper vi at det ikke blir så lenge til det blir åpnet for offentlig bad igjen. Vi har fått ny sektorleder innen miljø, utvikling, næring og teknikk på plass, stillingen blir besatt iløpet av juni måned. Ny rektor kommer i begynnelsen av april, vi har fått ny kommuneoverlege, vi er veldig fornøyde med at kommunen har på plass fagkompetanse i de aller fleste etatene. 

Kommunen har meldt inn til IMDi, hvilken kapasitet vi har i forhold til mottak av flyktninger, per i dag har vi sagt ja til 12 stykker i løpet av de neste 30 dagene. Vi regner med at kapasiteten til kommunen er mye større, og tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere er at vi gjerne vil hjelpe. Det er endel praktiske forhold som må på plass før vi kan ta si ja til flere flyktninger, men vi vet at kapasiteten til kommunen og befolkningen er overveldende når det gjelder å strekke ut ei hånd. Behovet for husvære vil nok vise seg større enn hva det er i dag, det er NAV som har kontroll på hva vi har, og hva behovet fremover vil være, om det er noen som har hus/leiligheter til utleie kan de kontakte NAV.

Det kommer forståelig nok endel spørsmål fra befolkningen angående beredskap, flyktninger, næringsliv og andre bekymringer rettet mot den pågående krigen i Ukraina. 

Kommunen er i løpende dialog med statsforvalteren og øvrige myndigheter angående trusselbildet inn mot Norge, og kanskje spesielt mot  Øst Finnmark. Senest i går var beskjeden klar "vi ser ingen økt bekymring for at trusselbildet har endret seg", og skulle dette bli endret, er det selvfølgelig helt naturlig at beskjed går ut umiddelbart. Deler på nytt denne linken under, for informasjon til dere alle, den ble publisert 07.03.22 på kommunens hjemmeside. 

God helg til dere alle.

Mvh Lone

Beredskap mot radioaktivt nedfall

Det er lurt å ha Jodtabletter hjemme.

Båtsfjord kommune følger situasjonen i Ukraina i samarbeid med Statsforvalteren.

Norske myndigheter følger selvsagt situasjonen og sender info til landets kommuner flere ganger i døgnet.

Kommuneledelsen har fått informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Båtsfjord og situasjonen i Ukraina

Vi følger situasjonen nøye i samarbeid med Statsforvalteren og nasjonale myndigheter.

Vi er foreløpig ikke direkte berørt av krigen

Norske myndigheter følger situasjonen nøye og formidler informasjon til kommunene flere ganger i døgnet. Kommuneledelsen har fått informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet hos oss er som normalt, og vi er for tiden ikke under noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen.

Beredskap i tilfelle atomnedfall

Det er aktive kjernekraftverk i Ukraina, og det er naturlig å være bekymret for om det kan skje utslipp av radioaktivt materiale om noen av kraftverkene skulle bli rammet av krigshandlinger. Det har vært krigshandlinger i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina, men selve reaktoren skal vær uskadet og det er ikke registrert noen unormal stråling i området. DSA følger nøye med på situasjonen. DSA vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at høyst sannsynlig ikke vil bli nødvendig å ta jod tabletter, selv om det skulle skje et utslipp i Ukraina.

Kommunen har beredskapslager av jod tabletter, og det er lurt å ha jod tabletter hjemme

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Båtsfjord, men det kan skje, og konsekvensene kan være store. Jod tabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Vi har lager av jod tabletter i kommunen for barn og unge under 18 år og for gravide, og vi har planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at alle under 40 år har jod tabletter hjemme.

Personer over 40 år trenger ikke høydose jod tabletter.

Ved en atomulykke kan radioaktivt Jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Dette kan gi skadelige sen effekter, slik som kreft.  Tilskudd av Jod vil blokkere radioaktivt Jod i skjoldbruskkjertelen og dermed begrense skadene radioaktivt Jod vil medføre.

Myndighetene anbefaler alle under 18 år, samt gravide og ammende, å innta høydose Jod så raskt som mulig ved en atomulykke.

Du skal bare ta jod tabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene. Vi vil varsle om det blir aktuelt.

 

Ta vare på hverandre og ha omsorg for enkeltmennesker

Vi har blant våre innbyggere mennesker som har tilknytning til land på begge sider av konflikten. Det er viktig å huske på at enkeltmennesker, uansett nasjonalitet, ikke er ansvarlige for disse krigs­handlingene. Ta vare på hverandre og vær rause. Krigen i Ukraina kan påvirke mange mennesker på ulike måter og kanskje reaktivere krigstraumer hos noen. Mange er slitne, nedstemte, og har psykiske problemer og lidelser etter to år med korona. Det som skjer nå, kan forsterke uro og stress. Vi er en kommune hvor mange i vårt lokalsamfunn har et forhold til mennesker som er direkte berørt av krigen i Ukraina, som vi både ønsker å støtte og vise vår sympati for.

 

Hva skal vi si til barna våre

Det er viktig å svare på spørsmål som kommer fra de yngste i kommunen vår. På www.Udir.no finnes det tips for hva som er greit å fortelle barna.

Skulle det bli en atomulykke har Norge et atomberedskap. Det er et kriseutvalg som har fullmakter til å beslutte tiltak i en tidlig fase for å beskytte liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser.

 

Generelle råd om beredskap i hjemmet

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Her får du råd om hva som bør være på plass i ditt eget hjemme- lager:

 

Dette bør du ha hjemme | Sikkerhverdag

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap

 

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og beredskap har informasjon om situasjonen i Ukraina og informasjon om jod tabletter på mange språk på DSA sine nettsider:  https://dsa.no/

 

 

Les mer om jodtabletter her>>

Spørsmål og svar om jodtabletter>>

 

Jodtabletter skal du kun ta hvis du får beskjed om det fra myndighetene. Om så skulle bli aktuelt, vil vi gi beskjed om det.

DSA has information on the use of Iodine on several languages on their homepage:

Lithuanian>>

English>>

Polish>>

More languages here>> (scroll down the page to se other languages than Norwegian)