Hei alle sammen.

Etter noen uker på reise, er jeg nå plass i Fiskerihovedstaden. har vært interessante uker med blant annet fylkesårsmøte for SP i Lakselv, "leve hele livet" konferanse i Alta, der jeg og to ansatte fra Båtsfjord helse deltok. Et meget nyttig, lærerik og informativ dag, som også innebar omvisning på et flott nytt omsorgssenter i Alta. Vi fikk mange nye innspill fra denne dagen, blant annet hvor godt frivillighetsarbeidet er organisert, og hva dette kan gjøre for en stram kommuneøkonomi. 

Ferden videre fra Alta gikk til hovedstaden, der ble det besøk til departementet, der vi fikk ordfører og varaordførere fra SP (fra Finnmark og Troms) møte Norges landbruksminister Sandra Borch, hun hadde en liten omvisning og en times møte med oss for å ta imot innspill som vi ønsker hun skal jobbe for i tiden fremover. 

Ivar B. Prestbakmo (medlem av justiskomiteen) hadde viet tid og enegi for at alle ordførere og varaordfører fra fylket vårt, skulle få møte representanter fra 7 ulike komiteer på stortinget, der det ble satt av en halvtime på hver av representanten, slik at vi fikk komme med innspill, forslag og kommentarer, som de nå tar med seg i sitt videre arbeid. 

To dager ble viet til årsmøte og årssamling i NFFK (nettverk fjord-og kystkommuner) der var temaene alt fra havbruk, demografi (de unge flytter, de gamle dør), folkehelse, energi og rederi. Medlemskommunene er naturlig nok kystkommuner , bare 6 kommuner er representert fra Finnmark. Også et informativt og godt møte.

Jeg hadde et tårevått øyeblikk da jeg fulgte Båtsfjord sin deltagelse i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, der den ene prisen etter den andre ble delt ut til vår flotte, kreative og arbeidsomme ungdom. Tusen takk for innsatsen, og gratulerer nok en gang.

Så vil jeg gjerne få gratulerer Lerøy i Båtsfjord med en kjempenyhet angående storsatsing for at bedriften skal få rustet opp selve bygget, og nytt produksjonsutstyr som blir med på å lette arbeidshverdagen til de ansatte. 

Avslutningsvis vil jeg bare si at gårdagens kommunestyremøte gikk akkurat slik jeg hadde forventet, med så og si enstemmighet om avgjørelsen rundt Solbakken. Dette tyder på handlekraft, og ønske om å gi beboerne den tjenesten de har krav på. 

Med dette ønsker jeg hele befolkningen en fantastisk påske.

Mvh Lone