Hei alle sammen!

Jeg er veldig glad for endelig å ha «flyttet» hjem, etter en spennende og lærerik tid i fylkeskommunen. Tusen takk til Lone, som har utført ordførergjerningen på utmerket vis i mitt fravær.

Denne uka har jeg deltatt på en lang rekke møter og samtaler lokalt, regionalt og sentralt i forhold til situasjonen når det gjelder russiske leveranser til oss. Her har det som kjent kommet presiseringer fra regjeringshold, som i praksis innebærer at mesteparten av aktiviteten kommer til å stanse opp. Dette kan vi selvsagt ikke akseptere, enten er havna i Fiskerihovedstaden åpen for leveranser, eller så er den ikke det. Sammen med NHO, LO og andre, har jeg bedt om et møte på ministernivå så snart som mulig, der vi kommer til å be om at situasjonen blir tatt på et langt større alvor enn hittil.

Tirsdag deltok rådmannen og jeg på flere møter i Vadsø. Vi avholdt generalforsamlinger i ØFAS og Varanger Kraft, vi hadde rådsmøte i Øst-Finnmarkrådet, og vi var i møte med Kommunal- og Distriktdepartementet angående Bygdevekstavtalen, som kommunene Berlevåg, Tana Nesseby og Båtsfjord skal forhandle frem med staten.

Onsdag ledet jeg møtene i Partssammensatt utvalg, Næringsstyret og Formannskapet.  Referater og opptak finner dere på nettsiden til kommunen.

I går torsdag hadde vi en større beredskapsøvelse med Statsforvalteren, med Båtsfjord Røde Korps og Sivilforsvaret som observatører. Her fikk vi presentert en tenkt krisesituasjon, der vi ble utfordret på hvordan denne skulle løses for kommunens del. Deltakerne fra administrasjonen var aktive og løsningsorienterte, og vi fikk skryt fra Statsforvalteren for gjennomføringen av øvelsen.

Ellers har uka gått til å omstille meg til i min nye rolle, samt forberede møtet i kommunestyret neste torsdag, der hele 10 referatsaker og 15 vedtakssaker står på sakslista.

God helg!

Ronald