Hei igjen alle sammen.

En ny hektisk uke har gått siden forrige ukenytt. 

De fleste er kjent med vi har hatt et ganske stort utbrudd av corona. Kommunen har ventet på at det også skulle ramme oss, som så mange andre kommuner i Norge. Antallet corona smittede i Båtsfjord er veldig høyt i forhold til innbyggertallet i kommunen, men vi føler at utbrudddet har vært under kontroll til tross for høyt antall. Vi kan fortsatt skryte av et fantastisk helsevesen på stedet, som har gjort det de kunne for å informere, smittespore, teste og ta de forhåndsreglene de må i et slikt stort omfang. 

Siste møtet med helse var i formiddag, der de kunne opplyse om 16 positive hurtigtester i dag, disse er i hovedsak tilknyttet de som allerede var smittet i forrige uke. Vi har ingen smitte på helsesenteret, dette er noe vi er veldig glade for. Gledelig å kunne se at tiltak og anbefalinger gir gevinst.

Forrige uke gikk til veldig mange møter. Det meste foregår over nettet, da corona restriksjoner stopper fysiske møter. I møte med Fykeskommunen, møtte ordførere fra 6 kommuner, for å gi innspill og kommentarer til vedtak om kutt i LOSA tilbudet. Det ble ytret mye frustrasjon, sinne og noen forslag til hvordan vi skal prøve å opprettholde et skoletilbud til ungdommen. Vi venter på svar på vår hendvendelse, før de 6 ordførerne igjen skal møtes for videre planlegging, utfra hva som kommer av avgjørelser etter møtet vi hadde med Fylkeskommunen.

Hver uke har rådmann, ass.rådmann og jeg møte, for å diskutere alt som er aktuelt i tiden fremover. Disse møtene setter jeg veldig stor pris på , da jeg får et godt innblikk i hva som rører seg i kommunen. Det er viktig å holde tråden fremover, med alle store og små prosjekter som foregår.

WSP  inviterte til befaring på skoletomten, der var det først et møte angående fremdrift. Før vi tok en tur ut for å se langt de er kommet. Det har vært store værutfordringer siden oppstart etter jul, og selv om det har vært mye snerydding, ligger prosjektet på tidsrammen. Til tross for lange arbeidsdager på tomten, ser det ut som det er stillstand, men WSP sier de er godt i rute med grunnarbeid, og til våren ca i mai måned, blir vi virkelig å kunne se at bygget reiser seg. Spennende.

Jeg er også i styret til Fiskerihovedstaden Invest, der vi fikk en fin presentasjon av en bedrift som la fram sine visjoner om nyetablering i Båtsfjord. Vi har generelt mye spennende prosjekter som foregår i bygda. Føler meg heldig som får innblikk i mye av dette. 

Håper alle får ei knakanes fin uke.

Hilsen Lone Johnsen

Ordfører