Resultatene i årets undersøkelse viser ett ungdomsmiljø som bare blir verre, og ungdomsrådet mener dette er noe som må tas tak i snarest, både av politikere og foreldre. Ungdomsrådet håper alle med ungdom i hus, eller med interesse for ungdomsmiljøet i Båtsfjord tar seg tid til å se på rapporten.

 

Last ned raporten her>> (pdf)