Hvem kan søke:

Ordning 1 – Ansatte i Båtsfjord kommune eller lokalt ansatte ved Solbakken v/Ecura, og som innehar 50% stilling eller mer på søknadstidspunktet. Du må være folkeregistrert i Båtsfjord kommune. 

  • Dekker reise og tapt lønn i forbindelse med samlinger.
  • Dekker studieavgift.
  • Dekker pensum inntil 4 000 kroner hvert år av studiet.
  • Sikrer jobb etter utdanning.

Ordning 2 – Øvrige som ikke faller inn under ordning 1. Du må være folkeregistrert i Båtsfjord kommune. 

  • Utbetales et stipend på 120 000 kroner for hele utdanningen. Stipend utbetales ved oppstart av semester august hvert år gjennom studiet. 
  • Sikrer jobb etter utdanning.

Vilkår for stipend/støtte:

  • Bindingstid
  • Det forutsettes at kandidaten fullfører utdanningen på normert tid og at kandidaten gjennomfører utdanningen. 

Kontaktperson:

Personalkonsulent Malin Hansen, epost: malin.hansen@batsfjord.kommune.no

Søknadsfrist: 01.05.2024

Søknad sendes: Båtsfjord kommune v/personalkonsulent, Postboks 610, 9991 Båtsfjord eller på epost: malin.hansen@batsfjord.kommune.no