Arbeidstid avhenger av når du setter deg opp på vakter, og hvor mange vakter du tar pr mnd.
Vi har åpent to ettermiddager i uka, og fredag/lørdag.
Arbeidet vil hovedsakelig foregå på ettermiddag og kveldstid.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Søkere må helst være over 20 år.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ungdomskoordinator, Marlyn
Olavson.
Telefon: 92011834
For søkere som ikke jobber i Båts$ord kommune, ønskes referanser.
Søknadsfrist: 31.07.23
Søknad sendes:
Marlyn.nilsen olavson@bats$ord.kommune.no