Våpenamnesti 2023:

Nå kan du i perioden l.januar til l.juni 2023 levere inn våpen til politiet uten å blistraffeforfulgt.
Et våpenamnesti innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker.
I amnestiperioden kan man:

  • Levere inn alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon. Vi minner om at våpen som leveres inn i til destruksjon kan leveres inn anonymt i amnestiperioden.
  • Registrere skytevåpen som du er pliktig til å registrere. Dersom man er usikker på hvorvidt et våpen er registrert kontakter man politiet (se kontaktinformasjon for Finnmark politidistrikt lenger ned)
  • Få hjelp med oppbevaring ved videresalg
  • Deaktivere skytevåpen
  • Levere inn ammunisjon

Dersom man har eksplosiver, sprengstoff, granater, krutt eller fyrverkeri skal man IKKE
ta med disse til politiet selv.

Ta kontakt med oss på telefon 02800 så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Når man transporterer våpen til politiet skal det ikke være ladd. Pass på at det ikke er
patron i kammeret eller i magasinet og husk at våpenet må pakkes ned før transport.
Dersom du er usikker på dette så kan politiet veilede deg over telefon.

Vi ønsker å bruke anledningen til å oppfordre publikum i Finnmark om å benytte seg av
amnestiet. Vi vet av erfaring at mange venter til slutten av amnestiperioden. Vi anbefaler
at publikum bruker hele perioden slik at vi unngår kø.


Hvordan kommer publikum i kontakt med politiet i forbindelse med amnestiet?
Ring 02800 - tastevalg 3 Telefontid: 10 — 14 (man — ons - tors)
Eller send en skriftlig henvendelse finnmark.forvaltnina@politiet.no
For mer informasjon se: www.politiet.no/tjenester/vapen/vapenamnesti/

FINNMARK POLITIDISTRIKT:
Post: Postboks 501, 9917 Kirkenes /

Besøk: Rådhussvingen 1, 9900 Kirkenes / (+47) 78 97 20 00
post.finnmark@politiet.no / www.politiet.no / Organisasjonsnummer: 984000049