Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at de fleste som er født før 1954 og at alle som er høyrisikogruppen (fastsatt av FHI og definert inn i gruppen av fastlegene) nå har fått tilbud om vaksine.

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.