Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at vi nå  i hovedsak vaksinerer de som tilhører gruppe 8.
Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.
Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.  For uke 19 har vi fått beskjed om leveranse av 10 ampuller, ca 66 doser.