Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.  For uke 22 har vi fått beskjed om leveranse av 33 ampuller, ca 198 doser, disse går stort sett til personer som skal ha dose 2.

Det er nå sendt ut SMS til alle i aldersgruppen 18-24 år med registrert adresse i Båtsfjord at disse vil bli tilbudt vaksine innen kort tid.