Dagens og morgendagens utlevering vil foregå mellom kl 17.00 og 19.00.

Levering vil skje på utsiden av garasjen.

PGA smitteverns reglene vil vi at folk holder seg i bilene sine til en av betjentene kommer bort til bilen.  Bli sittende i bilen til vannet er levert. Vi vil ikke ha noen uvedkommende inn i garasjen.

Betjentene vil ha på gule vester.

Det beregnes 10 liter vann pr husstand. Selv om folk har med 30 liters kanner, vil de kun få 10 liter påfyllt. Bor du alene er mengden 5 liter.

De som fikk vann levert i gjenbruks-poser i går, kan merke disse , tydelig, med navn og adresse, og ta den med til refill. Bruk vannfast tusj.

 På grunn av stor pågang kan posene leveres ved garasjen og hentes senere når de er fylt opp. Oppgi da navn og adresse,(Store bokstaver for lettere å lese)  så får du posen levert på utsiden av garasjen når den er fyllt opp. Eller kom tilbake senere å hent den.

 

De som kanskje skulle trenge å få levert vann på døra, pga helsemessige årsaker, kan ringe 913 22 733 for å avtale en leveranse.

 

Varsling24 vil benyttes om planene forandres fra det som står på hjemmesiden

............................................................

English version:

Batsfjord municipality will continue to distribute water form the same location as we did yesterday. This will apply for today and to morrow 4th and 5th of february.

Water will be handed out between the hours of 17.00 and 19.00 o`clock.

Delivery wil be done on the outside og the building,

Because of the pandemic we want people to stay in their cars utill a serviceperson approaches the car. Water will be delivered to the car. As mentioned, stay in your car. We do not want anyone inside the building, that does not work there.

Servicepersons will be wearing a yellow vest.

Limits for the amount of water is:

  • 10 litres pr family, pr day.
  • 5 litres  if you are alone in the household, pr day.
  • If you bring a can that holds more than 10 litres, you still get  no more than 10 litres pr day.

If you were given water in a plastic bag yesterday, you can bring the bag with you for a refill. Write your name and adress on the bag. (use Capitol letters) with a water resistant marker

Due to a large demand of water, deliver your marked waterbag at the fillingstation, and come back and pick it up later. State your name and adress when you pick up and someone wil deliver your bag  to you. Allways stay out of the fillingstation.

We ca bring you water if you are sick or otherwise have a bad healt. Call  913 22 733 to make an appointment with our delivery service.

The sms service "Varsling24" will send out messages to your phone if new information that deviates from the homepage, should occour..