DSB har allerede sendt ut informasjon til samarbeidspartnere og organisasjoner som tidligere har distribuert informasjon til særlig viktige målgrupper: 
•    Barn og unge
•    Eldre med lav teknologisk kompetanse
•    Alvorlig psykisk syke og personer med tunge rusproblemer
•    Asylsøkere og personer med lav norsk språkforståelse

Kommunene oppfordres til å dele informasjon i deres kanaler ut mot innbyggerne. 

Mer informasjon og diverse informasjonsmateriale finnes på www.nødvarsel.no og www.dsb.no/nodvarsel