-

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens SI 2-12.
Vedtatt plankart i målestokk 1 : 1500, (klikk på bilde til høyre for en større versjon) bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i
saken er lagt ut på kommunens Servicetorg, Hindberggata 18.
Frist for å klage på vedtaket er satt til 30.06.23
Planen omfatter området vist på kartutsnittet

Reguleringsplan Foma Idrettsarena

 

 

Se vedlegg i saken, under.