På webinaret presenteres forskning om sjøørretens bruk av elveos, status og trusler, og hvordan mye omtalte «skånsomme» vannkraftutbygginger kan påvirke sjøørreten.

Aktuelle tema over det ganske land.

 

Målgruppa er frivillige, sportsfiskere, grunneiere, samt offentlig forvaltning. Åpent for alle.

Oppdatert program og link til påmelding her: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/45413

 

Program:

• Status for sjøørreten i Norge og Trondheimsfjorden. Funn fra ny rapport

Torbjørn Forseth, leder, vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og seniorforsker NINA

• Sjøørretens bruk av elveos i Trondheimsfjorden

Jan Grimsrud Davidsen, førsteamanuensis/Forsker 1, NTNU Vitenskapsmuseet

• Hvordan påvirker vasskraftutbygging sjøørreten? Er «skånsom» utbygging mulig?

Thrond Haugen, professor, NMBU

 

Vi arbeider med å få på plass 1-2 ytterligere innlegg

 

 

BAKGRUNN

Bestandsstatusen for sjøørreten er på et historisk lavmål i store deler av Norge. Påvirkning fra lakselus og forhold i ferskvann er hovedårsak til nedgangen. I Trondheimsfjordelvene har sjøørreten vært fredet siden 2009. Forskning fra NMBU og NINA viser at bekkene produserer bare 10-15% av den ungfiskmengden de historisk gjorde. Mye av reduksjonen skyldes inngrep fra landbruk og samferdsel.

Imidlertid er det et voksende engasjement, interesse og forpliktelse hos offentlige og private aktører for å styrke sjøørretbestandene. Til tross for en voksende bevissthet om forvaltningsansvar og oppgaver, skjer det hele tiden lovlige og ulovlige inngrep og påvirkning som er uheldig for sjøørretbekkene.

 

Det er fokus på Trondheimsfjorden, men problemstillingen er relevant for de fleste kommuner i landet og utland

 

«Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden» (opprettet mars 2021) er et nettverk og møteplass for alle med interesse og forvaltningsansvar for sjøørreten og dens leveområder.

Her inkluderes offentlig og privat forvaltning, frivillig sektor, skoleverk, og forskning/utdanning. Sammen bygger vi kompetanse og ressurser for en bedre forvaltning av sjøørreten og dens leveområder.

Ressursgruppa for nettverket består av:

Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning

Fredrik Fredriksen, Forum for natur og friluftsliv Trøndelag

Kristian Julien, Statsforvalteren i Trøndelag.

Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 

FACEBOOKGRUPPA «Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden» https://www.facebook.com/groups/2929792157347611

 

 Interessert i hva NMBU arbeider med av forskning og utdanning i fiskeforvaltning? Bli medlem av Facebookgruppa «Fiskeforvaltning@NMBU»   https://www.facebook.com/groups/1726840860961778