Foreløpig program (med forbehold om endringer) Temporary program (subject to changes)

11.00- Dørene åpnes 

11.30 – Offisiell åpning v/Ordfører Øyvind Hauken 

12.15- Taler av unge fra Båtsfjordsamfunnet 

13.00- Annonsering av vinnere av premier/konkurranser 

13.15- Nedrigging 

 

Mellom innslagene står besøkende fritt til å gå rundt på stand. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Mats Isaksen på: 

Epost: mats@linken-nh.no 

Eller 

Telefon: (+47) 97 96 27 20 

 

Vi sees! 

11.00- Doors open 

11.30 – Official opening by The Mayor, Øyvind Hauken 

12.15- Speeches by young people from Båtsfjord 

13.00- Announcment of the competition/prize winners   

13.15- Doors close 

Between the features listed above, the pupils and visitors are free to visit stands. 

 

 

Questions? Contact Mats Isaksen: Email: mats@linken-nh.no  or 

Phone: (+47) 97 96 27 20 

 

 

See you there!