Dette er det første av flere arrangement som vil bli arrangert i løpet av året. Vi vil ha fokus på de som er tilflyttet de 3 siste årene, og derfor vil dette arrangementet bli forbeholdt denne målgruppen. Det vil bli servert pizza og mineralvann (gratis).
Neste tilflytter kveld etter denne vil bli arrangert nærmere høsten, og vil være åpen for alle, så at de nye også kan bli kjent med de lokale!
Program for kvelden: 18.00 - Velkommen- v/Mats Isaksen og Agnete Eilertsen 18.10 – Informasjon om aktivitetstilbud og generelt om Båtsfjord Kommune v/Ordfører Ronald Wærnes Her vil det også være mulighet til å stille spørsmål. 18.30 – Servering av pizza og mineralvann 18.30-20.00- Samtale og bli kjent tid! Her vil arrangørene gå rundt å være tilgjengelig for spørsmål og prat. Påmeldingsfrist er Tirsdag 15.juni. Påmelding sendes til: agnete@linken-nh.no Tlf: 47 09 15 03
Nasjonale og Lokale Smitteverns tiltak vil bli fulgt, og det vil være et maks antall deltakere satt til 50 stk. Vi trenger også fullt navn og telefonnummer ved påmelding for å gjøre en eventuell smittesporing lettere.
Dersom smittevern reglene skulle endres slik at arrangementet ikke er forsvarlig å holde på den måten det er lagt opp til, vil det enten bli endret eller flyttet til en fremtidig dato.
Om det skulle være spørsmål, ta kontakt med oss direkte.
Med vennlig hilsen
Mats Isaksen
Prosjektleder, Linken Næringshage Agnete Eilertsen Prosjektleder, Linken Næringshage