Kriterier for å delta på ungdomsfiske etter kongekrabbe i regi av Båtsfjord kommune sommeren 2022:

- bo i Båtsfjord.

- være tilgjengelig for gjennomføring av opplegg i perioden 1.juli- 15. august.

- være (eller fylle) 16 år i 2022, eller eldre. Øvre aldersgrense er fylte 25 år senest april 2022. 

Hvordan melde seg på:

1. melde deg på Ungdomsfiskeordningen innen 1. juni. :Påmelding Ungdomsfiske. NB: Båt som legges inn i søknaden er :Regmerke :F-81-BD Fartøynavn: Boysen

2. melde deg på ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe innen 1. juni. Påmelding fiske Kongekrabbe NB: Båt som legges inn i søknaden er: Regmerke F-81-BD Fartøynavn: Boysen

3. sende inn en søknad til Båtsfjord Kommune ved: tom@linken-nh.no innen 1. juni.- med navn, alder, folkeregistrert adresse, eventuelt spesielle hensyn med tanke på helse og en bekreftelse på at du er påmeldt til ungdomsfiske og ungdomsfiske etter kongekrabbe hos Fiskeridirektoratet.

FORBEHOLD: Forutsetter at Båtsfjord Kommune får innvilget søknad til Nærings- og fiskeridepartementet:  Tilskudd til kommunale ungdomsfiskeprosjekt

På vegne av Båtsfjord Kommune

Tom Eriksen

Daglig Leder
Linken Næringshage

Tlf: 95 29 83 71