Vi ser at det vil bli flere oppdrag i forhold til barn, unge, voksne og eldre som av ulike behov (funksjonshemming, psykiske lidelser, alder eller sosiale problem) trenger støttekontakt/ fritidskontakt/treningskompis.
Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli slik kontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre.
Hva er en støttekontakt/fritidskontakt/treningskompis?
En som bidrar til en meningsfylt fritid for andre
En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter
En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre
En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige lag og organisasjoner
En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.
De som trenger en støttekontakt/fritidskontakt/treningskompis er ulike. Derfor må også disse personene være ulike. 
Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.
Ulike aktiviteter kan være: Basseng, trening, turgåing, kino, bingo, kafè, kjøreturer, delta på klubb og foreninger, høytlesing, drive med håndarbeid, med mer.
Å være støttekontakt/ fritidskontakt/treningskompis regnes som et oppdragsforhold og kommunen gir godtgjøring med kr 150,- pr time for oppdrag for voksne og kr 200,- pr time for oppdrag for barn. Godkjent politiattest må leveres. Taushetserklæring må undertegnes. Støttekontakten må være fylt 18 år. 
Høres dette interessant ut for deg, og vil du vite mer?
Ta kontakt med:
Elin Karlsen, rådgiver helse og omsorg, telefon 78 98 54 43, epost: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no