Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Drikkevannet i Båtsfjord

Publisert , Oppdatert 08. februar 2021
vanndråpe

Det kommunale drikkevannet er friskmeldt av Mattilsynet, les pressemelding lagt ut fredag kveld.

Kokevarselet er opphevet fra søndag formiddag

Se i listen under for nye artikler i saken om drikkevannet i Båtsfjord.

Nyeste artikkel legger seg nederst i listen. Most resent artickle is placed at the bottom of the list.

 

ADVARSEL TIL ABONNENTER OM Å DRIKKE VANNET FRA BÅTSFJORD VANNVERK PGA. PFAS-FORURENSNING

Som opplyst om på kommunens nettsider tidligere (17.desember 2020), er det påvist PFAS-forurensning i brønnvann og nettvann ved Båtsfjord vannverk. De påviste konsentrasjonene er ikke akutt farlig, men det er viktig å jobbe med å redusere konsentrasjonen av PFAS i nettvann. PFAS er en samlebetegnelse på fluorholdige forbindelser som brytes langsomt ned i naturen og som kan utgjøre en fare for mennesker og dyr på lang sikt.

FHI har på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet gjort en vurdering av hvilke nivåer av PFAS i fisk og drikkevann som kan gi økt helserisiko. EFSA sin nye tålegrense for summen av fire fluorerte stoffer ligger til grunn i vurderingen. Ny TWI (total ukentlig inntak) på 4.4 ng (nanogram)/kg kroppsvekt per uke for summen av PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS. Videre ligger det til grunn at vi får 75% av PFAS inntaket fra kostholdet.

Les mer om dette på https://www.fhi.no/nyheter/2020/fluorerte-stoffer/

Konklusjonen fra FHI er at TWI allerede er overskredet for kvinner og barn gjennom det vanlige kostholdet, og at de ikke kan få noe PFAS gjennom drikkevann. Menn kan tåle en konsentrasjon på 2,6 ng/l. Båtsfjord kommune anbefaler ikke å bruke nettvann levert fra det kommunale vannverket som drikkevann eller til matlaging. Det anbefales å bruke andre kilder som flaskevann etc til inntak og matlaging.

Mattilsynet advarer folk generelt mot å drikke vann og spise fisk fra ferskvann i nærheten av flyplasser fordi det kan være forurenset. Les mer om dette på www.matportalen.no

I dette tilfellet vet vi dessverre at vannet er forurenset, og kilden til PFAS-forurensningen er brannøvingsfeltet ved den gamle flyplassen. Konsentrasjoner i nettvannet ved Båtsfjord vannverk er omkring 7 ng/l. Kommunen er derfor i løpende dialog med Mattilsynet i saken. Båtsfjord kommune vil forløpende informere om situasjonen.

 

Utlevering av drikkevann/erstattningsvann Fra 19.00 til 21.00 i kveld, 03.02.2021

Utlevering av erstatningsvann/drikkevann blir igangsatt klokken 1900 til 2100. Sted for utlevering er Fomaveien 16, Nylund sitt nye verksted ved Rema 1000.

 Hvis det er innbyggere som har egne vanndunker kan dette tas med, men vi kan også levere vann i vannposer på 5 og 10 liter. Levering blir utført på utsiden av garasjen.

De som trenger å få levert vann hjemme på grunn av helsemessige årsaker ringer 91322733 for å avtale leveranse.

 

Samtidig ber vi at smittervern kravene til avstand blir opprettholdt under utleveringen.

Vann- (erstatningsvann) utlevering i Båtsfjord. 04.02.2021. Water distribution 04.02.2021

Båtsfjord kommune vil i dag 4 februar og i morgen 5 februar, levere ut erstatningsvann til kommunens innbyggere. Vi vil bruke samme lokasjon som i går, den nye Nylund-garasjen på Foma, over veien fra Rema 1000.

See below Norwegian version for English version.

Dagens og morgendagens utlevering vil foregå mellom kl 17.00 og 19.00.

Levering vil skje på utsiden av garasjen.

PGA smitteverns reglene vil vi at folk holder seg i bilene sine til en av betjentene kommer bort til bilen.  Bli sittende i bilen til vannet er levert. Vi vil ikke ha noen uvedkommende inn i garasjen.

Betjentene vil ha på gule vester.

Det beregnes 10 liter vann pr husstand. Selv om folk har med 30 liters kanner, vil de kun få 10 liter påfyllt. Bor du alene er mengden 5 liter.

De som fikk vann levert i gjenbruks-poser i går, kan merke disse , tydelig, med navn og adresse, og ta den med til refill. Bruk vannfast tusj.

 På grunn av stor pågang kan posene leveres ved garasjen og hentes senere når de er fylt opp. Oppgi da navn og adresse,(Store bokstaver for lettere å lese)  så får du posen levert på utsiden av garasjen når den er fyllt opp. Eller kom tilbake senere å hent den.

 

De som kanskje skulle trenge å få levert vann på døra, pga helsemessige årsaker, kan ringe 913 22 733 for å avtale en leveranse.

 

Varsling24 vil benyttes om planene forandres fra det som står på hjemmesiden

............................................................

English version:

Batsfjord municipality will continue to distribute water form the same location as we did yesterday. This will apply for today and to morrow 4th and 5th of february.

Water will be handed out between the hours of 17.00 and 19.00 o`clock.

Delivery wil be done on the outside og the building,

Because of the pandemic we want people to stay in their cars utill a serviceperson approaches the car. Water will be delivered to the car. As mentioned, stay in your car. We do not want anyone inside the building, that does not work there.

Servicepersons will be wearing a yellow vest.

Limits for the amount of water is:

  • 10 litres pr family, pr day.
  • 5 litres  if you are alone in the household, pr day.
  • If you bring a can that holds more than 10 litres, you still get  no more than 10 litres pr day.

If you were given water in a plastic bag yesterday, you can bring the bag with you for a refill. Write your name and adress on the bag. (use Capitol letters) with a water resistant marker

Due to a large demand of water, deliver your marked waterbag at the fillingstation, and come back and pick it up later. State your name and adress when you pick up and someone wil deliver your bag  to you. Allways stay out of the fillingstation.

We ca bring you water if you are sick or otherwise have a bad healt. Call  913 22 733 to make an appointment with our delivery service.

The sms service "Varsling24" wil send out messages to your phone if new information that deviates from the homepage, should occour..

Vannutlevering fra Båtsfjord Service. Water handouts at Båtsfjord Service

Fredag 5 februar (i morra) vil Båtsfjord service stå for utdeling av vann fra sine lokaler.

Dette vil foregå mellom klokka 08.00 til kl 14.00.

English translation below Norwegian versjon.

For å avhjelpe situasjonen har Båtsfjord Service sagt seg villige til å stå for vann distribusjonen op formiddagen i morra,

Publikum kan stoppe innom Båtsfjord service sine lokaler på Holmen fra klokka 08.00 på morran og utover dagen til klokka 2 (14.00)

Foreløpig gjelder dette tilbudet kun for morgendagen.

Vann distribusjonen vil deretter fortsette på Foma ved Nylund-garasjen.

Her er klokkeslett for henting av vann det samme som i dag,  fra kl 17.00 til kl 19.00  ( se egen artikkel om dette her>> )

.............

English:

To help the situation, Båtsfjord Service has willingly agreed to distribute water from their outlet on Holmen.

People can stop by between the hours of 08.00 to 14.00 tomorrow

Distribution of water will continue at the Nylund building/garage ( as it did yesterday) from 17.00 to 19.00 o`clock ( see own artikle about this, here>>)

For now, this only applies for tomorrow,

Pressemelding fra Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune fikk i dag beskjed om at drikkevannet i kommunen er friskmeldt fra Mattilsynet side. Regiondirektør Geir Arne Ystmark tok kontakt med kommunen via telefon i dag fredag kveld. Vi legger også ut denne pressemeldingen fra regiondirektøren, der mattilsynet redegjør den feilen som ble begått mot kommunen.

Under ligger pressemelding fra Mattilsynet.

 

Båtsfjord kommune 05.02.2021.  

 

Mattilsynet tok feil da de oppfordret Båtsfjord kommune til å advare innbyggerne mot å drikke vann fra Båtsfjord vannverk, etter funn av PFAS.

 

– Vi beklager at denne oppfordringen ble gitt og problemene det har skapt. Ut fra kunnskapen vi har i dag om PFAS, er nivået så lavt at det ikke er behov for en slik advarsel, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets region nord.

 

Det finnes i dag ikke en øvre grense for PFAS i mat og drikkevann, men dette jobbes det med i EU. I EUs drikkevannsdirektiv er grenseverdien i drikkevann nylig satt til 100 ng/l. Denne grenseverdien blir trolig også gjeldende i Norge.

 

– I drikkevannet i Båtsfjord er det funnet ca. 7 ng/l, altså veldig mye lavere enn foreslått grenseverdi, sier Ystmark.

 

Grunnlaget for oppfordringen var at det europeiske mattrygghetsorganet EFSA i fjor høst kom frem til en tålegrensene for PFAS, som er langt levere enn tidligere. Å komme under tålegrensen er et langsiktig arbeid, som det jobbes med i hele verden. Det er i dag ikke mulig å unngå å få i seg PFAS fra mat og drikke.

 

– Vi gjorde feil da vi i oppfordringen til kommunen la tålegrensen til grunn, sier Ystmark.

 

PFAS er et samlenavn for en gruppe med over 7000 syntetiske stoffer, og finnes overalt rundt oss, også i mat og drikke. PFAS er ikke akutt helsefarlig, men kan over tid øke risikoen for skadelige effekter på immunsystemet. Derfor er det ønsket at innholdet i mat og drikke skal være så lavt som mulig.

 

Vannverkene har ansvaret for at drikkevannet de leverer ikke inneholder helseskadelige mengder med PFAS. Når det blir oppdaget PFAS i drikkevannskilden, bør vannverket uansett vurdere tiltak som kan senke nivået.

 

Mvh

Geir Arne Ystmark

Oppheving av kokevarsel

Kokevarsel for drikkevann er nå opphevet.

Båtsfjord kommune, vannverk

Båtsfjord kommune fikk drikkevannet erklært farlig ved en feil..

Båtsfjord kommune fikk beskjed om at drikkevannet var farlig ved en feil. – Jeg vil tippe at det har kostet godt over en halv million kroner å finne alternative løsninger, sier oppgitt ordfører. Les saken hos NRK Troms og Finnmark