PRISER OG AVGIFTER BARNEHAGER 2023 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.12.22

Gratis barnehage for alle 1-5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 01.08.2023.

 

Barnehageplass

Pris 2022

Pris 2023

Kostpriser
Med og uten lunsj

Sist økt 2021

100 %

2867

3000

120/320

100 % søsken

2007

2100

120/320

80 %

2598

2718

96/256

80 % søsken

1819

1902

96/256

60 %

2027

2120

72/192

60 % søsken

1419

1484

72/192

50 %

1727

1808

60/ 160

50 % søsken

1210

1265

60/160

40 %

1441

1508

48/128

40 % søsken

1008

1055

48/128

20 %

895

935

24/64

20 % søsken

629

654

24/64

Kjøp av ekstra dag

231

240

6/16

Avgift barn henta etter stengetid

263

270

 

Utleie av barnehage til bursdagsfeiring etc

400

440

 

 

Kostpris er til selvkost. Kan bli endringer i samsvar med utgiftene. Fastsettes i samarbeid med FAU og SU ved barnehagene. Kostpris har ikke vært endret siden 2020.

 

Forskrift om foreldrebetaling pålegger barnehageeier å ha moderasjonsordninger for søsken i barnehage. Minimumskravet er 30 % reduksjon for barn nummer 2 og 50 % for barn nummer 3 osv.

 

Nye satser vedtatt i statsbudsjett 2023:

  • Inntektsgrense for gratis kjernetid (20 t pr uke) for 2 - 5 åringer økes fra kr.

598 825 til kr. 615 590 fra 01.08.23.

  • Inntektsgrense for redusert foreldstrebetaling videreføres på 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt med makspris som øvre grense.
  • Gratis barnehage for alle 1-5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 01.08.2023.