Opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker, hentes automatisk fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund.

I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.

Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

 

Direkte lenke til Båtsfjord kommune Styrevervregisterert